با این راهکارها به راحتی کفش پاشنه بلند بپوشید

با اینکار علاوه بر حفظ راحتتر تعادلتان، وقار و سنگینی بیشتری خواهید داشت. در ادامه به طور کامل روی کفش پاشنه بلند و نکات خرید کفش پاشنه بلند تمرکز خواهم داشت. برای اینکه بتوانید بهترین و صحیحترین انتخاب را در هنگام خرید کفش پاشنه بلند داشتهباشید، نکات زیر را در نظر بگیرید. متاسفانه ایجاد مشکل در این قسمت و جداشدن پاشنه از بدنهی کفش در هنگام راهرفتن میتواند خسارت جبرانناپذیری برای پاهای شما بهوجود آورد. در هنگام خرید بهخوبی به این قسمت دقت کرده و اطمینان حاصل کنید که اتصال پاشنه به بدنهی کفش بهدرستی و با ابزار مناسب صورت گرفتهباشد.

مهمترین قسمت در کفشهای پاشنه بلند بهویژه در انواع پاشنه باریک آنها، نحوهی اتصال پاشنه به کفش است. در افراد مبتلا به التهاب پلانتار فاسیا (درد کف و پاشنهی پا) به دلیل التهاب در بافت اتصال دهندهی پاشنهی پا به انگشتان، درد شدیدی ایجاد میشود و افراد مبتلا به این التهاب به هیچ وجه نباید از این نوع کفشها استفاده کنند. این مدل از کفشهای پاشنه بلند، هم به لحاظ زیبایی و هم به لحاظ حفظ سلامتی استانداردترین نوع از کفشهای پاشنه بلند هستند. اخیرا با توجه به مشکلات فراوانی که در اثر پوشیدن کفشهای پاشنه بلند برای زنان به وجود آمده، مبحث مهمی در علم پزشکی در رابطه با این نوع کفشها مطرح شده است. ✔️ وجود درد شدید در ناحیه قوس کف پا.

در این کفش پوست پا تمام وزن شما را تحمل می کند. این بافت ها وقتی راه می روید پاشنه را به بالا می کشند و این بافت هنگامی که پا قوس مناسبی داشته باشد خوب عمل می کند. در برخی از کفشهای پاشنه بلند برای زیباتر جلوه دادن پا در کفش، رویهی کفش بسیار باریک یا جلوباز طراحی میشود. شما باید در انتخاب کفش، به سایز مناسب آن توجه داشته باشید. جدای از اینکه در حالت کلی این مسئله کاملاً سلیقهای است، توجه به تناسب لباس با کفش، مکان استفاده از آن و مهمتر از همهی اینها دقت به حفظ سلامتی در اولویت قرار دارند. بههنگام خرید کفش پاشنه بلند باید به جزئیات و جنس کفش دقت کنید و سلامتی خود را در ازای پرداخت مبلغی کمتر، بهخطر نیاندازید. در هنگام خرید کفش پاشنه بلند حتماً به قسمت رویهی کفش دقت کرده و آن را متناسب با شرایط خود انتخاب کنید.

درواقع، ارتفاع پاشنه با درجه قوس پشت شما کاملاً متناسب است. در مورد معایب و خطرات پوشیدن کفشهای پاشنه بلند مطالبی را شنیدهاید، اما قبل از اینکه به طور کامل این کفشها را کنار بگذارید، بهتر است با فواید آنها آشنا شوید. این مدل کفشها بیشتر کاربردهای خاصی نظیر ستکردن با لباس عروس یا لباسهای شب بسیار مجلل، مزونهای شوی لباس و مدلهای عکاسی دارند و راه رفتن با آنها کار هرکسی نیست! با جناب فروشنده تعارف نکنید و چند دقیقه به کفش پاشنه بلندتان راه بروید تا مطمئن شوید با آن راحت هستید. وقتی قصد خرید کفش پاشنه بلند دارید، آن را بپوشید و کمی با آن در مغازه راه بروید. اگر کفش های جلو بازی دارید، از کفی طبی سیلیکونی استفاده کنید. این کفشها به ویژه انواع غیراستاندارد آنها، فشار زیادی به کف و ساق پاها وارد میکنند و بهتر است با کفشهای طبی استاندارد یا کتانیهای اسپرت جایگزین شوند.