راهنمای مناسب برای کفشهای پاشنه بلند و مجلسی

شما باید کفشی را انتخاب کنید، که پنجه آن کمی بزرگتر از پنجه پای شما در حالت طبیعی باشد. شاید تعجب کنید و اما باید بدانید که از جمله آیتم هایی که می توانید به همراه مانتوی بلند از آن استفاده کنید، دمپایی ها هستند. کفش هایی که بند T شکل در روی پا دارند، پاها را کوتاه تر نشان می دهند. در واقع کفشهایی با پاشنه بیش از ۷ سانتر فشار زیادی به کمر شما وارد خواهند کرد و در بلند مدت شما را با مشکلات زیادی مواجه میکنند. افرادی که کفش پاشنه بلنـد می پوشنـد بيشتر دچار سردرد می شونـد زیرا بلنـدی پاشنه کفش باعث قوس زیاد کمر شده و این قوس کمر به صورت جبرانی گردن را به جلو می کشد و رشته های عصبي یک و دو گردنی تحت فشار قرار می گیرد.برخی از سر دردها هسـتنـد که منشاء آن ها اختلالات گردنی یا گرفتگی های عضلات گردن اسـت و یا ممکن اسـت درد در امتداد سـتون فقرات گردنی کم یا زیاد شود و فرد را دچار سر درد کنـد که تمامی این دردها به راحتی و بصورت علتی با روش های نوین فیزیوتراپی قابل درمان هسـتنـد.

به دلیل ایجاد فشار زیاد روی پنجهها و اسـتخوانهای کف پایی پوشیدن آنها، برای تمام روز میتوانـد منجر به درد کف پا، حتی درد تیز در پاشنه، انگشتان پا، کف پا، یا قوس پا شود. پوشیدن کفش پاشنه دار، فشار بیشتری به مفاصل لگن و پشت وارد می کند، زیرا پشتیبانی مناسبی انجام نمی گیرد. افرادی که کفش های پاشنه بلنـد می پوشنـد بيشتر دچار سردرد می شونـد زیرا بلنـدی پاشنه کفش باعث قوس زیاد کمر شده واین قوس کمر به صورت جبرانی گردن را به جلو می کشد و رشته های عصبي یک و دو گردنی تحت فشار قرار می گیرد در نتیجه این رشته های عصبي به سمت سر رفته و باعث فشار بر روی سر می شود و سبب ایجاد سر درد در فرد می گردد. کفش باید دارای کفی مناسب باشد تا قوس طولی و عرضی پا را حفظ کنـد و پنجههای پا نیز تحت فشار نباشنـد چرا که در طولانی مدت باعث انحراف انگشت شسـت پا میشود که نوعی بيماری محسوب میشود و در سنین کهنسالی دردهای شدید در ناحیه مفصل شسـت پا ایجاد میکنـد که در بعضی مواقع با عمل جراحی میتوانـد اصلاح شود.افرادی که به این مدل کفش علاقمنـد هسـتنـد بهتر اسـت نیمی از روز کفشهای راحت بپوشنـد و یا کفش های پاشنه بلنـد را به طور متناوب با کفش های کتانی و کفش های پاشنه کوتاه بپوشنـد تا پایشان آسیب کمتری ببينـد.

در موارد شدیدتر، حتی میتوانـد باعث پاره شدن رگهای خونیتان شود. در بسیاری از موارد نیز وضعیت شغلی فرد ،کفش های نا مناسب هم باعث بروز سر درد در افراد می شود. پوشید کفش پاشنهبلنـد منجر به توزیع نامناسب وزن بر روی بخش های مختلف بدن میشود، همچنین طولانی پوشیدن این کفش باعث دردناک شدن بالشتک پا می شود. سختی پوشیدن کفش پاشنه بلند به درد و خستگی حاصل از به پا کردن آن نیست بلکه نحوه صحیح راه رفتن با آن همانند مدلهایی که در قاب تلوزیون میبینید ، به شدت اهمیت دارد . اما این تنها تأثیر منفیِ کفش پاشنه بلند روی زانوی شما نیست؛ بلکه آرتروز زودرس زانو نیز عارضه دیگریست که در اثر استفاده طولانیمدت از این کفشها ایجاد میشود. این عارضه ممکن اسـت حتی به کوتاه شدن عضلات ساق پا نیز منجر شود.

این فشار بر روی پاهایتان میتوانـد به کاهش جریان خون منجر شود. در نتیجه مهرهها تحت فشار بيشتری قرار میگیرنـد. در همه کفش های پاشنه بلند خطر پیچ خوردن قوزک پا وجود دارد. هنگام استفاده از کفشهای پاشنه بلند سعی کنید سرعت راه رفتنتان را کاهش داده و اندازه قدمهایتان را کوچکتر بردارید تا بتوانید راحتتر تعادلتان را حفظ کنید. کفش پاشنه بلند باید کاملا اندازه پاهایتان باشد. با تاریخچه و انواع کفش پاشنه دار زنانه آشنا شدیم. در این صورت با آوان مد همراه باشید تا جدیدترین مدلهای کفش عروسی پاشنه دار را مشاهده کنید. کفش پاشنه بلند را میتوان در کمد کفش هر خانمی پیدا کرد . راه رفتن با کفش پاشنه بلند دارای قواعد و تکنیکهایی میباشد که اگر آنها را رعایت کنیم ، نه تنها راه رفتن مانند مدلها سخت نیست بلکه تبدیل به یک لذت در شما میشود . منظور از کوتاه قدم برداشتن این است که لازم نیست مانند خردسالان قدمهای کوتاه بردارید بلکه منظور این است که از حالت نرمال کمی کوتاهتر باشد .