فروشگاه اینترنتی کیف و کفش رنو ایران

این کفشها چیزی بین کفشهای پاشنه بلند مرسوم و کفشهای لژدار هستند که فقط در قسمت پنجهی پا لژ دارند و فضای بین پنجه و پاشنه خالی است. این کفشها که استفاده از آنها به سلیقهی شخص بستگی دارد برای افرادی که تمایل به پوشیدن کفشهایی با پاشنههای خیلی بلند دارند و از طرفی از پس راهرفتن با آنها برنمیآیند، انتخاب مناسبی هستند. برای اینکه بتوانید بهترین و صحیحترین انتخاب را در هنگام خرید کفش پاشنه بلند داشتهباشید، نکات زیر را در نظر بگیرید. کنار گذاشتن کفشهای پاشنه بلند باعث میشود کمر و مهرهها به حالت عادی خود باز گردند. استفاده از کفشهای پاشنه بلند باعث میشود شیب استخوان لگن افزایش یافته و به کمر و ستون فقرات فشار وارد کند.

این کفشها بیشتر مناسب خانمهای میانسال و افرادی است که بهتازگی پوشیدن کفشهای پاشنه بلند را شروع کردهاند. راهرفتن با این کفشها حتی انواع پاشنه بلند آنها نیز بسیار راحت بوده و مشکلات کفشهای پاشنه بلند مرسوم را ندارند. بهعلاوه این کفشها برای کسانیکه مشکلات ستونفقرات و زانو درد دارند و میخواهند در میهمانیها ظاهری مناسب و آراسته داشتهباشند، انتخاب بسیار مناسبی هستند. این کفشها که بیشتر ظاهری اسپرت دارند در مجالس رسمی قابل استفاده نبوده و بیشتر مناسب مراسم خودمانی و دورهمی هستند. یک جفت کفش پاشنه بلند خوب میتواند به شما اعتماد بهنفس زیادی بدهد، اما باید دقت داشته باشید که کفش پاشنهبلند متناسب به پا داشته باشید.

انقباض خم کنندههای ران میتواند منجر به صاف شدن تدریجی ستون فقرات کمر و ایجاد درد کمر و مفصل ران شود. متاسفانه ایجاد مشکل در این قسمت و جداشدن پاشنه از بدنهی کفش در هنگام راهرفتن میتواند خسارت جبرانناپذیری برای پاهای شما بهوجود آورد. تاندون آشیل ، قویترین و بلندترین تاندون در پای انسان است که عضلات ساق پا را به استخوان پاشنه پا متصل میسازد. نوروم مورتون البته یک تومور واقعی نیست بلکه درواقع یک نوع کلفتی بافتهایی است که دورادور اعصاب حسی انگشتان پا را فراگرفتهاند. در جشنوارۀ کن امسال گزارش شد که از ورود بعضی از بازیگران زن به جشنواره جلوگیری شده است؛ زیرا مرتکب گناه پوشیدن کفش تخت شدهاند!

کفشی را پیدا کنید که فضای کافی برای انگشت هایتان داشته باشد؛ کفشی که به اندازه کافی پهن نباشد و یا موجب جمع شدن انگشت ها گردد، قطعا سبب بروز درد در پاهایتان خواهد شد. هنگام انتخاب یک کفی مناسب، مطمئن شوید که از نظر ظاهر دچار مشکل نخواهید شد. اگر کفشهای پاشنه بلند دوست دارید و نمیتوانید آنها را کنار بگذارید، جفتی را انتخاب کنید که قسمت جلوی کفش نیز یک لژ داشته باشد. اگر در پوشیدن کفشهای پاشنه بلند مهارت ندارید، کفشهایی بخرید که رویههای پهنتری دارند. این مدل کفشها بیشتر کاربردهای خاصی نظیر ستکردن با لباس عروس یا لباسهای شب بسیار مجلل، مزونهای شوی لباس و مدلهای عکاسی دارند و راه رفتن با آنها کار هرکسی نیست!