چرا خانم ها کفش پاشنه بلند می پوشند؟

اما زمانی که پای کفش پاشنه بلند در میان است، صحبت از جایگاه ویژهای در استایل زنانه مطرح میشود. پاشنه چانکی یک اصطلاح عمومی برای هر نوع پاشنهای است که پهنتر و مربع شکل باشد. آگاهی از انواع کفش پاشنه بلند و تعاریف آنها برای برخی از افراد که در زمینهی مد فعالیت میکنند، جنبهی تخصصی و حرفهای دارد. بعضی افراد از لباسها و کفشهای زیبایی که دارند درست استفاده نمیکنند و ست کردن را درهنگام پوشیدن لباس رعایت نمی کنند. هر چقدر اندازه پاشنه کفش بلندتر باشد، وزن وارده بر قسمت بین انگشتان پا تا قسمت قوسی کف پا (متاتارس) بیشتر خواهد بود، بطور مثال یک کفش ۲/۵ سانتی متری حدود ۲۲ درصد از وزن بدن ، و یک گفش ۵ سانتی متری حدود ۵۷ درصد وزن بدن را روی قسمت گقته شده وارد میکند، این وزن در افراد چاق می تواند باعث ایجاد صدمه تاندون رشد درونی ناخن پا و وارد امدن فشار به اعصاب پا شود.

این مدل پاشنه در محل اتصال خود به کفش پهنتر و در محلی که به زمین میرسد، باریکتر است. در کفشهای معمولی اندازه مناسب پنجه کفش دقیقا متناسب با اندازه پنجه پاهای شماست اما در کفشهای پاشنه بلند، به علت اختلاف سطح پاشنه و پنجه و فشاری که روی پنجهها میآید، پنجهها پهنتر شده و فضای بیشتری را میطلبند. ویژگی این کفش بندیست که پشت پاشنه پا میافتد و تکیهگاه آن میشود. پس مردان در گذشته کفش پاشنه بلند می پوشیدند اما چرا الان نمی پوشند؟ کفشهای پاشنه بلند Espadrille دارای رویهی پارچهای و زیرهای از جنس رشتههای بافتهشده هستند.

با تنوع در ارتفاع، یک صندل پاشنه بلند کفش است که میتواند هرکدام از انواع پاشنههای نام برده شده را داشتهباشد اما با رویهی صندل! در واقع چنانچه در بخش سرگرمی نم نمک می خوانید قدمت پوشیدن کفش های پاشنه بلند در مردان طولانی تر از خانم ها است. این مدل از انواع کفش رسمی زنانه معمولا نوکی کوتاه دارند و ارتفاع آنها به ۸ سانتی متر نیز میرسد. این مدل از انواع پاشنه کفش، تلفیقی از مد و راحتی است. این مدل از کفشهای پاشنه بلند، بسیار شبیه به مدلهای Mules و نیمبوتها هستند. همانطور که از نامش پیداست، یک مخروط، مانند قیف بستنی را تصور کنید. هر خانمی انواع کفش پاشنه بلند زنانه را در قفس کفش خود دارد و این طرحها را هم در زندگی روزمره و هم در روزهای خاص با ترکیب پیراهن زنانه ویا دامن زنانه ، شلوار زنانه به راحتی میتوانید استفاده کنید.

دلیل اصلی مورد توجه قرار گرفتن این مردان ایرانی، کفشهای پاشنه بلندی بود که به پای خود کرده بودند. قوانین سرسختانه نیز در مورد لباس ها در جنسیت های مختلف ایجاد شد و پوشیدن کفش پاشنه بلند برای مردان یک اقدام احمقانه به حساب می آمد به همین دلیل مردان نیز کم کم با همین آداب و رسوم خو گرفتند و این شد که مردان دیگر کفش پاشنه بلند نپوشیدند. البته شدت این عوارض در مورد انواع کفش پاشنه بلند زنانه با هم فرق دارد. در واقع آن ها با پوشیدن کفش های پاشنه بلند ، قدرت بیشتر خود را با قد بلند تر نشان می دادند. این مدل کفش پاشنه بلند، ناخن خوش رنگ شصت پایتان را صرفا جهت طنازی بیشتر نشان خواهد داد. 3 – حتما از برند های معتبر این سبک از کفش های پاشنه بلند را خریداری نمایید .