یک کاما را تصور کنید

این کفشها پای شما را بهتر دربرمیگیرند و راهرفتن و حفظ تعادل با آنها برایتان راحتتر است. این کفشها که بیشتر ظاهری اسپرت دارند در مجالس رسمی قابل استفاده نبوده و بیشتر مناسب مراسم خودمانی و دورهمی هستند. البته ابهاماتی در این مسئله هست به علت اینکه اولین نمونه ضبط شده از کفش پاشنه­ بلند که توسط یک زن پوشیده شده است بنام کاترین دی مِدیچی در قرن شانزدهم میلادی بود که او حدود 150 سانتی متر قد داشت و برای اینکه در روز عروسی خود قد­بلند تر بنظر برسد از کفش­های پاشنه­ بلند استفاده کرد . از سوی دیگر پوشیدن کتانیهای پاشنه دار شما را جذابتر میکند چرا که فرم پا و راه رفتن شما را تا حدود زیادی تغییر میدهد و علاوه بر اینکه شما را قد بلندتر نشان میدهد پاهایتان را کشیدهتر میکند.

برای قرار دادن کفی در کفش نیاز است که شماره کفش حدود نیم الی یک شماره از پایتان بزرگتر باشد. به عنوان یک قاعده کلی، هر چه پاشنه شما بلندتر باشد، خاصیت بالشتک بیشتری نیاز هست تا به راحتی کفی پایتان کمک کند. راهرفتن با کفشهای پاشنه بلند برای برخی خانمها بسیار دشوار است، بهخصوص اگر قرار باشد چندین ساعت آنها را به پا داشتهباشند یا مسافت قابلتوجهی با آنها راه بروند. اکثر خانمها تصور میکنند که هرچه پاشنهی کفشهایشان بلندتر و باریکتر باشد، زیباتر و جذابتر بهنظر میآیند. هرچه فاصلهی بین این دو محور کمتر باشد فشار کمتری به پاشنه وارد میشود و حفظ تعادل برایتان راحتتر است.

در بیشتر کفشهای پاشنه بلند، پاشنه کفش را به صورت باریک و بلند میسازند که خود انواع مختلفی دارد. اما بهتر است بدانید که مردان در این صورت نگاه جنسیتی و سکسی به شما پیدا می کنند و این موضوع از بسیاری از جهات ناخوشایند است. در هنگام خرید بهخوبی به این قسمت دقت کرده و اطمینان حاصل کنید که اتصال پاشنه به بدنهی کفش بهدرستی و با ابزار مناسب صورت گرفتهباشد. فاصله پاشنه تا زیره، میزان فشار وارده به پا را مشخص میکند. انتخاب کفی مناسب برای کفشهای پاشنه بلند بهسبب فشار بیشتری که به پا وارد میشود، از سایر کفشها مهمتر است.

افراد دیابتی نباید این گونه صندل ها را بپوشند زیرا زخم های کوچک می توانند منجر به عواقب جدی شود. افراد زیادی نیز براساس علاقه به مد و فشن، این اطلاعات را دنبال میکنند. بههنگام خرید کفش پاشنه بلند باید به جزئیات و جنس کفش دقت کنید و سلامتی خود را در ازای پرداخت مبلغی کمتر، بهخطر نیاندازید. در هنگام انتخاب کفش پاشنه بلند بهتر است علاوه بر طرح و رنگ کفش به سایز آن نیز توجه داشته باشید و کفشی را برای پوشیدن انتخاب نمایید که دقیقا هم اندازه شما است. در هنگام خرید این کفشها حتماً به این نکته توجه کنید که محور پاشنهی کفش در امتداد محور فرضی پاشنه پایتان قرار بگیرد. جدای از اینکه در حالت کلی این مسئله کاملاً سلیقهای است، توجه به تناسب لباس با کفش، مکان استفاده از آن و مهمتر از همهی اینها دقت به حفظ سلامتی در اولویت قرار دارند.