30 مدل پاشنه که هر خانمی باید آن را بشناسد – استایلی

اینکار روی بافت نرم برای تسکین درد و سفتی کف پا انجام میشود . به این معنا که اگر خانمی بيش از ۶ ماه به طور مداوم کفش پاشنه بلنـد بپوشد، طول عضلات پشت ساق پایش کوتاه میشود. نباید بلنـدی پاشنه کفش بيش از ۳ تا ۴ سانتیمتر نباشد چرا که سبب بر هم زدن تعادل در هنگام راه رفتن شده و منجر به پیچ خوردگی مچ پا و آسیب دیدن رباط مچ پا میشود.از دیگر عوارض اسـتفاده از این کفش ها، کوتاه شدن طول عضلات پشت ساق پا می باشد. این عارضه ممکن اسـت حتی به کوتاه شدن عضلات ساق پا نیز منجر شود.

پوشید کفش پاشنهبلنـد منجر به توزیع نامناسب وزن بر روی بخش های مختلف بدن میشود، همچنین طولانی پوشیدن این کفش باعث دردناک شدن بالشتک پا می شود. افرادی که کفش پاشنه بلنـد می پوشنـد بيشتر دچار سردرد می شونـد زیرا بلنـدی پاشنه کفش باعث قوس زیاد کمر شده و این قوس کمر به صورت جبرانی گردن را به جلو می کشد و رشته های عصبي یک و دو گردنی تحت فشار قرار می گیرد.برخی از سر دردها هسـتنـد که منشاء آن ها اختلالات گردنی یا گرفتگی های عضلات گردن اسـت و یا ممکن اسـت درد در امتداد سـتون فقرات گردنی کم یا زیاد شود و فرد را دچار سر درد کنـد که تمامی این دردها به راحتی و بصورت علتی با روش های نوین فیزیوتراپی قابل درمان هسـتنـد.

افرادی که کفش های پاشنه بلنـد می پوشنـد بيشتر دچار سردرد می شونـد زیرا بلنـدی پاشنه کفش باعث قوس زیاد کمر شده واین قوس کمر به صورت جبرانی گردن را به جلو می کشد و رشته های عصبي یک و دو گردنی تحت فشار قرار می گیرد در نتیجه این رشته های عصبي به سمت سر رفته و باعث فشار بر روی سر می شود و سبب ایجاد سر درد در فرد می گردد. در نتیجه مهرهها تحت فشار بيشتری قرار میگیرنـد. نتیجه این عارضه کج و کوله شدن پا و کوتاه شدن قد نیسـت که برخی پاشنه بلنـد پوشها بگوینـد، عضلات پای ما که کوتاه نشد، بلکه محصول این پدیده از بين رفتن قوس کف پاسـت که معمولا خود فرد متوجه کف پای صاف خود نمیشود، اما حتما کمر دردهای ناشی از آن آزارش خواهد داد. الکساندر مک کویین با طراحی این مدل از کفشهای پاشنه بلند تخیلی و عجیب، دنیای مد و فشن را تکان داد.

اما بهتر است آن را با لباس خود درنظر بگیرید. کفش های جلوباز با پاشنه های چهارگوش راحت تر هستند و اگر شما برای اولین بار است که تمایل دارید از کفش های پاشنه بلند استفاده نمایید بهتر است از این طرح ها کفش های زنانه و دخترانه استفاده نمایید. پنجه پا در کفش پاشنه بلنـد رو به پایین قرار میگیرد که در این حالت تانـدون آشیل به سمت بالا کشیده میشود، و این یعنی پاشنه بلنـدتر برابر اسـت با آشیل کوتاه تر و درد پاشنهی بيشتر. پامپ یا کورت کفشهای پاشنه بلند جلوبستهای هستند که اگر به طراحی آنها نگاه کنید، میبینید که از قسمت کنارهها به سمت بالا کشیده شده و معمولا بدون سگک هستند.